Adatvédelem és felhasználási feltételek 2018-02-07T10:31:21+00:00

Felhasználási feltételek
Adatvédelmi nyilatkozatok

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a pilatesesmotivacio.hu domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2017. július 1-től visszavonásig.

Kiss Zsuzsanna e.v. fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

A honlap üzemeltetője/szerzője

Név: Kiss Zsuzsanna e.v.
Székhely: 1048 Budapest Székes utca 3.
Képviseli: Kiss Zsuzsanna
Adószám: 66465991-1-41
Nyilvántartási szám: 35215892
Statisztikai számjele: 664659911855123101
Bankszámlaszám: 11713012-21440573-00000000 (OTP Bank)
Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Kiss Zsuzsanna
Tárhely szolgáltató: Dotroll Kft., 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-127348/2017

Kapcsolat
E-mail cím: zsuzsi@pilatesesmotivacio.hu
Telefonszám: +3620/229-2773

A weboldalon kezdeményezett feliratkozás a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz bármilyen feliratkozással (ingyenes kihívásban részvétel, program vásárlás, egyebek…) a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím személyes használatú, lévén hogy a weboldal információi csak magánszemélyeknek szólnak és kizárólag ilyen érdeklődésre tarthatnak számot.

A feliratkozással a felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldalt üzemeltető Kiss Zsuzsannától, elektronikus vagy postai levelet fogadjon, amelyek bizonyos esetekben Kiss Zsuzsannának és partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal feliratkozást kezdeményező felhasználók figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek az adatbázisból és kizárásra kerülnek a hírlevél olvasóinak köréből.

A weboldal/honlap látogatása

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Mint minden életmóddal, egészséggel és sporttal kapcsolatos program, a Kiss Zsuzsanna által vezetett pilatesesmotivacio.hu programok sem végezhetők előzetes orvosi engedély nélkül. A honlapon vagy annak felhasználásával elérhetővé tett információk, termékek és szolgáltatások azok számára készültek, akik orvossal együttműködve meggyőzödtek arról, hogy számukra megfelelő. A honlapon található információk nem tekinthetők orvosi tanácsnak, és azok alapján nem állítható fel semilyen diagnózis. Kiss Zsuzsanna és a pilatesesmotivacio.hu nem áll kapcsolatban dietetikussal és orvossal.

Változtatás joga és felelősség kizárása

Szerző fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja.

A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)

Pilates órákról készült videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetősége (havi előfizetési díj vagy bizonyos edzésprogramok esetében különdíj ellenében).

A Honlap üzemeltetője jogosult a Szolgáltatás tartalmát egyoldalúan megváltoztatni, illetve jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, abbahagyni.

A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a „Pilates&Motiváció” kifejezés bármilyen jellegű használatára.

A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe.

A gyakorlatokat mindenki saját felelősségére végezheti. Nem ajánlott a gyakorlatok végzése veszélyeztetett terhesség esetén, olyan betegség esetén, ami kizárja a fizikai igénybevételt, vagy műtét utáni lábadozás ideje alatt. Ha kétségei vannak, kérje ki kezelőorvosa véleményét. Amennyiben a gyakorlatok végzése közben szédülsz, légzési zavarok, éles fájdalom lép fel, a gyakorlatot azonnal hagyd abba.

A Honlap egyes szolgáltatásainak megvásárlásávala Felhasználó és a Honlap üzemeltetője között szerződés jön létre.

A szerződés alapján a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás (előfizetéses vagy egyedi díjas program) igénybevételére, ide értve a Honlap egyes zárt hozzáféréssel rendelkező elemeit. A szerződés határozatlan időre jön létre.

A szerződés tárgya

Előfizetéses program esetén

A Felhasználó megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online edzéssel és egészséges életmóddal kapcsolatos anyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb anyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden hónap első napján közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Kiss Zsuzsanna egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

Egyedi díjas program esetén

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg alkalmi ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online edzéssel és egészséges életmóddal kapcsolatos egyéb szolgáltatások és programok nyújtására vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” vagy „Csatlakozok”gomb lenyomásával jön létre az adott alkalmi szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az alkalmi szolgáltatások kizárólagos nyújtója Kiss Zsuzsanna egyéni vállalkozó.

A szerződés létrejötte

A Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a pilatesesmotivacio.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” vagy „Csatlakozok” gomb lenyomásával jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

Árak/fizetési lehetőségek

Előfizetéses program esetén

Havi tagság esetén a Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havonta 3 900 Ft megbízási díjra jogosult. Éves tagság esetén ez az összeg 35100 Ft, mely 12 hónapra biztosít hozzáférést a Szolgáltatás zárt anyagaihoz.

Havi tagság esetén kizárólag bankkártyás fizetés lehetséges az OTP Simple rendszerét használva. A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A Felhasználó kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

Az előfizetés automatikusan meghosszabbodik, a Szolgáltató a havonta esedékes díjat előre, az OTP Simple fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Felhasználó bankkártyájáról. Az előfizetés legrövidebb időtartama 30 nap. Felmondás hiányában minden 30 napos előfizetés, az aktuális előfizetési időszak utolsó napján, automatikusan, további 30 nappal meghosszabbodik. A Felhasználó az adott előfizetési időszak utolsó napjáig jogosult az előfizetést lemondani. Ebben az esetben az előfizetés nem hosszabbodik meg, az adott időszak utolsó napján megszűnik. A lemondást írásban, a zsuzsi@pilatesesmotivacio.hu e-mailcímére kell megküldeni.

Éves tagság esetén is van lehetőség bankkártyás fizetésre, ebben az esetben az automatikus meghosszabbodás 12 hónap múlva történik. Emellett éves tagságot lehet átutalással és OTP illetve MKB SZÉP Kártyával is fizetni.

Egyedi díjas program esetén

Az alkalmi programok díját bankkyártyával, utalással és SZÉP Kártyával lehet fizetni, minden esetben egyszeri fizetésről van szó.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele az adott program adatlapján/jelentkezési oldalán történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról a Szolgáltató a már regisztrált Felhasználókat írásban értesíti. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

A felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

A Felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg az általa megadott e-mail címre. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles Kiss Zsuzsanna egyéni vállalkozót azonnal elektronikusan írásban értesíteni.

Felmondás/garancia

Előfizetéses program esetén

Havi tagság esetén bármikor fel lehet mondani a szerződést, és ezzel megszűntetni az automatikus díjlevonást.A fordulónap előtti napig e-mailben kell jeleznie a Felhasználónak felmondási szándékát a zsuzsi@pilatesesmotivacio.hu e-mail címre. Ezt követően a hónap fennmaradó részében még Felhasználó hozzférhet az anyagokhoz, később már nem. A havi tagság esetén nincs pénzvisszafizetési garancia, mivel ez egy online szolgáltatás.

Éves tagság esetén Felhasználónak az első 30 napban van lehetősége felmondani a szerződést, 100% pénzvisszafizetési garanciával. 30 napon túl már nem lehet felmondani, akkor 1 évig meglesz a hozzáférése a Szolgáltatás anyagaihoz, ebben az esetben azt lehet kérni, hogy 1 év után ne újuljon meg az előfizetés.

Egyedi díjas program esetén

Az alkalmi egyedi díjas programokra Szolgáltató nem vállal pénzvisszafizetési garanciát, mivel ezek online programok. A hozzáférés minden megvásárolt programhoz megmarad a program vége után is.

A pilatesesmotivacio.hu jogtulajdonában álló weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma, beleértve a mindenkori és korábbi hírlevél sorozatokat, a letölthető cikkeket, tanulmányokat, videókat és blogbejegyzéseket (továbbiakban: Művek) szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Kiss Zsuzsanna jogtulajdonát képezik.

A weboldal mindennemű tartalma engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos; nem módosíthatók, és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze; kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

A weboldal tartalma a szerző neve [Kiss Zsuzsanna] és a forrás [pilatesesmotivacio.hu] megjelölésével, működő link formájában, a szerző írásbeli hozzájárulásával felhasználható.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a fentebb megadott elérhetőségeink egyikén.
A személyes adatok törlését szintén az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén lehet kérni.

Adatgyűjtés

Kiss Zsuzsanna e.v. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez un. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Kiss Zsuzsanna e.v. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, e-mail), automatizált rendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)/ Vásárlás

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen nyilatkozat, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (ti. ezek egyszeri üzenetek).

A weboldalon kezdeményezett feliratkozás a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a blogértesítő és/vagy a hírlevél feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím személyes használatú, lévén, hogy a weboldal információi csak magánszemélyeknek szólnak és kizárólag ilyen érdeklődésre tarthatnak számot.

Adatkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

Az érintettek köre: A honlapon/weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő lehetséges adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon, pl.: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • e-mail útján a zsuzsi@pilatesesmotivacio.hu e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

Adattovábbítás

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.

A továbbított adatok köre az esetleges online fizetés lebonyolítása érdekében:
Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím, számlázási név.

Az érintettek köre: Az online vásárlást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az online vásárlás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart, illetve a számlázással kapcsolatos vonatkozó jogszabályok szerint.

Adatokat kezelnek az alábbi, szerződött cégek:

OTP Bank Nyrt. – banki műveletek
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Internetes elérhetőség: www.otpbank.hu, és https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat

Skycentrum Bt. – levelezési szolgáltatások, adatfeldolgozó, adatrögzítő
Cím: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 515.
Internetes elérhetőség: http://www.marketingszoftverek.hu

KBOSS.hu Kft. – számlázó
Cím: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.
Internetes elérhetőség: https://www.szamlazz.hu/

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

Általános adatkezelési elvek

Az adatszolgáltatás a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Szolgáltató olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

A Szolgáltató szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkértSzolgáltató nem vállal felelősséget.